Integritetspolicy

Vilka är vi?

Denna integritetspolicy beskriver hur kakdegsfabriken.se använder och skyddar all information du ger oss. Vi åtar oss att se till att din integritet skyddas. Om du ger oss personuppgifter via kakdegsfabriken.se kan du vara säker på att de endast kommer att användas enligt denna integritetspolicy.

Webbplatsbesökare

På samma sätt som de flesta webbplatsvärdar samlar kakdegsfabriken.se in information som inte är personligt identifierbar av det slag som webbläsarprogram och servrar normalt gör tillgänglig, såsom typen av webbläsare, inställningar om önskat språk, refererande webbsida samt datum och tid för varje besökares begäran. Syftet hos kakdegsfabriken.se med insamlingen av ej personligt identitetsbar information är att bättre förstå hur besökarna till kakdegsfabriken.se använder dess webbplats. Från tid till annan kan kakdegsfabriken.se publicera sammanfattad ej personligt identifierbar information, t.ex. genom att publicera en rapport om trender i användningen av dess webbplats.

kakdegsfabriken.se samlar även in information som eventuellt kan identifiera vissa personer, såsom IP-adresser. Dock använder inte kakdegsfabriken.se denna information till att identifiera besökare och lämnar inte heller ut informationen till andra med undantag för enligt de omständigheter webbplatsen använder och lämnar ut personligt identifierande information enligt beskrivningen nedan.

Insamling av personligt identifierande information

Vissa besökare till kakdegsfabriken.se väljer att interagera med kakdegsfabriken.se på sätt som kräver att kakdegsfabriken.se samlar personligt identifierande information. Mängden och typen av information som kakdegsfabriken.se samlar in beror på interaktionens art. Till exempel ber vi besökare som använder vårt forum att uppge ett användarnamn och en e-postadress.

I vart fall samlar kakdegsfabriken.se in sådan information endast i den mån det är nödvändigt eller lämpligt för att uppfylla syftet med besökarens interaktion med kakdegsfabriken.se. kakdegsfabriken.se avslöjar inte personligt identifierande information annat än vad som beskrivs nedan. Och besökare kan alltid vägra att uppge personligt identifierande information, med förbehållet att det kan hindra dem från att utföra vissa aktiviteter som är förknippade med webbplatsen.

All information som samlas in på kakdegsfabriken.se kommer att hanteras enligt lagstiftningen i GDPR.

Skydd av vissa personuppgifter

kakdegsfabriken.se lämnar ut information som potentiellt identifierar personer eller identifierar personer enbart till de projektadministratörer, anställda, entreprenörer och samverkande organisationer som (i) behöver känna till informationen ifråga för att för behandla den åt kakdegsfabriken.se eller tillhandahålla tjänster via kakdegsfabriken.se och (ii) har accepterat att inte yppa den till andra. Vissa av dessa anställda, entreprenörer och samverkande organisationer kan befinna sig utanför ditt hemland. Genom att använda kakdegsfabriken.se samtycker du till att denna information överförs till dem.

kakdegsfabriken.se kommer inte att hyra ut eller sälja potentiellt personidentifierande och persnidentifierande information till någon. Utöver de projektadministratörer, anställda, entreprenörer och samverkande organisationer enligt ovanstående beskrivning röjer kakdegsfabriken.se potentiellt personidentifierande och personidentifierande information endast när detta krävs i lag, om du samtycker till att din information delas eller när kakdegsfabriken.se i god tro anser att röjande är lämpligt för att skydda tillgångar eller rättigheter för kakdegsfabriken.se, tredje part eller allmänheten.

Om du är registrerad användare på en webbplats under kakdegsfabriken.se och har uppgivit din e-postadress kan kakdegsfabriken.se ibland sända ett e-postmeddelande till dig för att berätta om nya funktioner, be om återkoppling från dig eller helt enkelt hålla dig informerad om vad som pågår kring kakdegsfabriken.se och våra produkter. I första hand använder vi vår blogg för denna typ av kommunikation, så vi räknar med att mängden e-post av denna typ kommer att vara minimal.

Om du skickar en begäran tilloss (till exempel ett e-postmeddelande om support, via någon av våra mekanismer för återkoppling) förbehåller vi oss rätten att publicera den för att hjälpa oss förtydliga eller besvara din begäran eller för att hjälpa oss ge support till andra användare. kakdegsfabriken.se vidtar alla åtgärder som är rimligen nödvändiga för att skydda mot obehörig åtkomst, användning, modifiering eller förstörelse av information som potentiellt är personidentifierande eller som är personidentifierande.

Användning av personuppgifter

Vi använder informationen du tillhandahåller när du registrerar ett konto, deltar i våra evenemang, tar emot nyhetsbrev, använder vissa andra tjänster eller deltar på något sätt i öppenkällkodsprojektet WordPress.

Vi kommer inte att sälja eller hyra ut dina personuppgifter till tredje part om vi inte har fått ditt tillstånd eller är tvungna att göra detta enligt lag.

Ibland skulle vi via e-post vilja skicka marknadskommunikation till dig som kan intressera dig. Om du har tackat ja till marknadsmaterial kan du tacka nej senare.

Du har rätt att när som helst förhindra oss att kontakta dig av marknadsföringsändamål. Om du inte längre vill att vi kontaktar dig för marknadsföringsändamål ber vi dig klicka på länken för att avsluta prenumerationen i slutet av e-postmeddelandet.

Rättslig grund för behandling av personuppgifter

Vi förlitar oss på en eller flera av följande villkor för bearbetning:

 • vårt legitima intresse för att effektivt kunna leverera information och tjänster till dig,
 • uttryckligt samtycke från dig,
 • lagkrav.

Åtkomst till data

Du har rätt att begära en kopia av den information vi har om dig. Om du vill ha en kopia av vissa eller alla dina personuppgifter ber vid dig följa instruktionerna i slutet av detta avsnitt.

Alla uppgifter som erhållits från deltagare i WordCamp kan ses och ändras av deltagaren med hjälp av en URL med åtkomstkod som skickas via e-post för att bekräfta lyckat biljettköp.

Användarkonton på WordPress.org kan redigeras enligt följande steg:

 1. Besök https://login.wordpress.org/, och ange din e-postadress och lösenord.
 2. Du skickas vidare till https://profiles.wordpress.org/ditt_användaranamn.
 3. Klicka på länken ”Edit” intill ditt användarnamn.

Utför följande steg om du vill be om åtkomst till uppgifterna i ditt konto:

 1. Besök https://wordpress.org/about/privacy/data-export-request/.
 2. Ange din e-postadress.
 3. Klicka på ”Acceptera deklarationen och begär export”.

Observera: Om du har ett konto på wp.org bör du först logga in innan du skickar in, för att koppla ditt konto till din begäran.

Bevarande av personuppgifter

Vi behåller dina personuppgifter i våra system så länge vi behöver för framgång för öppenkällkodsprojektet WordPress och de program som stöder WordPress.org. Vi behåller kontaktinformation (såsom information om utsändningslistor) tills en användare avprenumererar eller begär att vi ska radera informationen från våra produktionssystem. Om du väljer att avprenumerera från en utskickslista kanske vi behåller viss begränsad information om dig för att kunna utföra din begäran.

WordPress.org kommer inte att radera personuppgifter från loggar och register som behövs för drift, utveckling och arkivering av öppnekällkodsprojektet WordPress.

WordPress.org ska behålla uppgifter om deltagare i WordCamp i 3 år för att bättre kunna studera och främja tillväxten av vår community, och därefter radera kompletterande uppgifter som samlats in via registreringsförfarandet. Deltagarnas namn och e-postadresser kommer att sparas utan tidsgräns, för att vi ska kunna reagera på rapporter om brott mot uppförandekoden.

På webbplatser under WordCamp.org hämtas bank och betalinformation in vid begäran om återbetalning och denna information raderas från WordCamp.org 7 dagar efter att återbetalningen är markerad som utförd. Anledningen att informationen sparas i 7 dagar är för att organisatörerna inte ska tvingas mata in bankuppgifterna en gång till om en överföring misslyckas eller av misstag markerats som betald. Fakturor och kvitton för utgifter för WordCamp sparas i 7 år efter att kalenderårets revision avslutats, enligt instruktion från våra finansiella rådgivare (revisorer och bokföringsexperter).

När radering begärs eller krävs av annat skäl kommer vi att anonymisera uppgifterna om den registrerade och/eller ta bort deras uppgifter från publikt åtkomliga webbplatser om radering av uppgifterna skulle kunna skada väsentliga system eller de loggar och register som behövs för att driva, utveckla eller hantera arkivuppgifter för öppenkodsprojektet WordPress.

Om du vill begära att ditt konto och dess tillhörande data raderas ber vi dig göra följande:

 1. Besök https://wordpress.org/about/privacy/data-erasure-request/.
 2. Ange din e-postadress.
 3. Klicka på ”Acceptera deklarationen och begär permanent radering av kontot”

Observera: Om du har ett konto på wp.org bör du först logga in innan du skickar in, för att koppla ditt konto till din begäran.

Rättigheter i förhållande till din information

Du kan ha vissa rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen kring de personuppgifter vi har om dig. Bland annat kan du ha rätt att:

 • begära en kopia på de personuppgifter vi har om dig,
 • begära att vi uppdaterar de personppgifter vi har om dig eller självständigt korrigera personuppgifter du tror är felaktiga eller ofullständiga,
 • begära att vi tar bort de personuppgifter vi har om dig på våra aktuella system eller begränsa hur vi använder dessa personuppgifter (mer information om borttagning ur arkivsystem finns i avsnittet ”Bevarande av personuppgifter”),
 • motsätta dig behandling av dina personuppgifter, och/eller
 • återkalla ditt samtycke att behandla dina personuppgifter (i den mån sådan behandling baseras på ditt samtycke och samtycke är den enda tillåtna basen för behandlingen).

Om du vill utöva dessa rättigheter du har eller vill förstå om dessa rättigheter gäller dig ber vi dig följa instruktionerna i slutet av denna integritetspolicy.

Tredjepartslänkar

Vår webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser som tillhandahålls av utomstående och inte står under vår kontroll. När du följer en länk och lämnar information till en tredjepartswebbplats bör du uppmärksamma att vi inte ansvarar för informationen du uppger till sagda tredje part. Denna integritetspolicy gäller de webbplatser som är uppräknade i början av dokumentet, så när du besöker andra webbplatser, även om du nått dem genom att klicka på en länk på WordPress.org, bör du läsa deras egna integritetspolicyer.

Aggregerad statistik

WordPress.org kan samla in statistik om besökarnas beteende på dess webbplatser. Till exempel kan WordPress.org avslöja hur många nedladdningar som skett av en viss version eller berätta vilka tillägg som är populärast, baserat på kontrollerna från api.wordpress.org, en webbtjänst som utnyttjas av WordPress-installationer för att kontrollera om nya versioner av WordPress och tillägg är tillgängliga. Men WordPress.org avslöjar inte personligt identifierande information utöver vad som beskrivs i denna policy.

Cookie-filer

Dessutom samlas automatiskt information in om hur du använder vår webbplats med hjälp av ”cookie-filer”. Cookies är textfiler som sparas på din dator för att samla in internetloggar av standardtyp och information om användares beteende. Denna information används för att spåra besökarnas användning av webbplatsen och för att sammanställa statistiska rapporter om aktivitet på webbplatsen.

vår cookie-policy finns mer information om vilka cookies som används på WordPress.org.

Förändringar i integritetspolicy

Även om de flesta ändringar troligen kommer att vara av mindre omfattning kan WordPress.org ändra sin integritetspolicy från tid till annan helt enligt eget gottfinnande. WordPress.org uppmuntrar sina besökare att regelbundet besöka denna sida för att få information om eventuella ändringar dess integritetspolicy. Din fortsatta användning av denna webbplats efter att integritetspolicyn har ändrats innebär att du godkänner sådana ändringar.

Kontakt

Kontakta oss genom att skicka e-post till dpo@wordcamp.org om du har några frågor kring vår integritetspolicy eller vilken information vi har om dig.

Our website address is: https://kakdegsfabriken.se.

What personal data we collect and why we collect it

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection.

An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Contact forms

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year.

If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.

When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select ”Remember Me”, your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed.

If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Analytics

Who we share your data with

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue.

For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.

Your contact information

Additional information

How we protect your data

What data breach procedures we have in place

What third parties we receive data from

What automated decision making and/or profiling we do with user data

Industry regulatory disclosure requirements